Χριστίδης Σ.,

Lot 6118: Χριστίδης Σ., "Αλφαβητάριον χρήσιμον τοις αρχαρίοις παισί. Περιέχον πολλάς ευλήπτους ευχρήστους και αναγκαίας λέξεις και ακόλουθον κατά Γραμματικήν, έχον τα οκτώ μέρη του λόγου εις την καθομιλουμένην απλοελληνικήν διάλεκτον…Συντεθέν υπό Συμεών Χρηστί

Karamitsos

November 5, 2016, 3:30 PM EET
Thessaloniki, Greece
3 saved

More About this Item


Description: Χριστίδης Σ., "Αλφαβητάριον χρήσιμον τοις αρχαρίοις παισί. Περιέχον πολλάς ευλήπτους ευχρήστους και αναγκαίας λέξεις και ακόλουθον κατά Γραμματικήν, έχον τα οκτώ μέρη του λόγου εις την καθομιλουμένην απλοελληνικήν διάλεκτον…Συντεθέν υπό Συμεών Χρηστίδου και νυν το πρώτον τύποις εκδοθέν δια δαπάνης των τε φιλοκάλων συνδρομητών και του ιδίου εκδότου» Εν Βουκουρεστίω, Εκ του τυπογραφείου Ιωάννου του Ηλιάδου, 1836. 8ο, σελ.κ’,256. Ταλαιπωρημένα χάρτινα καλύμματα και άκρες φύλλων, λεκέδες από νερό και κερί, σημειώσεις του 1841 στα περιθώρια και τις λευκές σελ. ΓΜ 6795, Ηλιού ΙΙΙ 1572.
Request more information

Payment

Accepted forms of payment: COD (cash on delivery), MasterCard, Paypal, Personal Check, Visa, Wire Transfer
Shipping: The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage and insurance is charged to the buyers. No packing cost is charged. The receipt for "Registered" letter by the Post Office constitutes delivery receipt for the Auctioneer.
Buyer's Premium
28.14%
From: To: Increment:
€0 €19 €1
€20 €49 €2
€50 €99 €5
€100 €199 €10
€200 €499 €20
€500 €999 €50
€1,000 €1,999 €100
€2,000 €4,999 €200
€5,000 €9,999 €500
€10,000 €19,999 €1,000
€20,000 €49,999 €2,000
€50,000 €99,999 €2,500
€100,000+ €5,000
Payment: We accept Visa & Mastercard (Extra charge 2%). By paypal (Extra charge 4%). By Bank or personal check, money order or bank transfer (No extra charge).
Shipping Terms: The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage and insurance is charged to the buyers. No packing cost is charged. The receipt for "Registered" letter by the Post Office constitutes delivery receipt for the Auctioneer.
View full terms and conditions