Χριστόδουλος Λ.,

Lot 6167: Χριστόδουλος Λ., "Συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των γυμνασίων κατ έγκρισιν του Υπουργείου Εκπαιδεύσεως / υπό Λ. Χριστοδούλου", Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή, 1879. 8ο, σελ.η’,271,[1]. Φθορές στο τελευταίο φύλλο.

Karamitsos

November 5, 2016, 3:30 PM EET
Thessaloniki, Greece
0 saved

More About this Item


Description: Χριστόδουλος Λ., "Συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των γυμνασίων κατ έγκρισιν του Υπουργείου Εκπαιδεύσεως / υπό Λ. Χριστοδούλου", Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή, 1879. 8ο, σελ.η’,271,[1]. Φθορές στο τελευταίο φύλλο.
Request more information

Payment

Accepted forms of payment: COD (cash on delivery), MasterCard, Paypal, Personal Check, Visa, Wire Transfer
Shipping: The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage and insurance is charged to the buyers. No packing cost is charged. The receipt for "Registered" letter by the Post Office constitutes delivery receipt for the Auctioneer.
Buyer's Premium
28.14%
From: To: Increment:
€0 €19 €1
€20 €49 €2
€50 €99 €5
€100 €199 €10
€200 €499 €20
€500 €999 €50
€1,000 €1,999 €100
€2,000 €4,999 €200
€5,000 €9,999 €500
€10,000 €19,999 €1,000
€20,000 €49,999 €2,000
€50,000 €99,999 €2,500
€100,000+ €5,000
Payment: We accept Visa & Mastercard (Extra charge 2%). By paypal (Extra charge 4%). By Bank or personal check, money order or bank transfer (No extra charge).
Shipping Terms: The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage and insurance is charged to the buyers. No packing cost is charged. The receipt for "Registered" letter by the Post Office constitutes delivery receipt for the Auctioneer.
View full terms and conditions