Lot 2235: [Art theory] W.A. van Konijnenburg. De aesthetische idee. 's-Gra

Vendu Notarishuis

November 3, 2016
Rotterdam, Netherlands

More About this Item


Description: [Art theory] W.A. van Konijnenburg. De aesthetische idee. 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1916. Halfcloth. - H.A. Naber. Meetkunde en Mystiek; drie voordrachten. Amsterdam, Theosofische Uitgevers-maatschappij, 1915. Cloth. - And four others on esthetics and symbols. (6x)
Request more information