WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options

Lot 107: CODES OF LAW -- FORTUIJN, C.J. Verzameling van wetten, besluiten e.a. regts

Classical Antiquity, Egyptology, Various Subjects

by Burgersdijk & Niermans

15 November 2016

2311 RW Leiden, Netherlands

Live Auction
Sold
No Image Available
Looking for the realised and estimated price?

Description: CODES OF LAW -- FORTUIJN, C.J. Verzameling van wetten, besluiten e.a. regtsbronnen van Franschen oorsprong, in zooverre deze, ook sedert de invoering der nieuwe wetgeving, in Nederland van toepassing zijn, (1669-1813). 1839-41. 3 vols. (Vol. 2 broken). - J. v.d. POLL. Verzameling van vaderlandsche wetten en besluiten, uitgevaardigd sed. 22 jan. 1798 tot 10 julij 1810. 1840. - Tog. 4 vols. Or. printed brds. (A bit foxing). -- WET, houdende algem. bepalingen der wetgeving v.h. Koningrijk. Officiële uitg. - WETBOEK van Koophandel. Officiële uitg. - 1836-38. 2 in 1 vol. Cont. hcf. w. dec. gilt back. (A bit foxing, w. stamps). -- WETBOEK NAPOLEON ingerigt voor het Koningrijk Holland. - J. v.d. LINDEN. Beredeneerd register op het Wetboek Napoléon. - 1809. And 6 small works, tog. 8 in 1 vol. Old limp brds. -- J.T. BUIJS. De Grondwet. Toelichting en kritiek. 1883-88. 3 vols. Cont. h. mor. -- And 1 o. (10).
Estimated Price: € 80

Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
 
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
 
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)