Lot 104: Willem Bastiaan Tholen (1860-1931) Zuiderzee. Signed and dated '2

Vendu Notarishuis

November 1, 2016
Rotterdam, Netherlands

More About this Item


Description: Willem Bastiaan Tholen (1860-1931) Zuiderzee. Signed and dated '29 lower right. Provenance: Cornelis Rol (1877-1963), landscape artist and friend of Tholen; inherited by his son Henricus Rol (1906-1992); his widow mrs. Rol-Smidt van Gelder, Noorden. Exhibited: Tijdgenoten van Verster, Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden 1957, cat. 175 (label on the back). Painting with similar subject in: G. Knuttel Jr, W. B. Tholen, Den Haag 1955, no. 44; Anneke de Jong, Willem Bastiaan Tholen 1860-1931, Gouda/Assen 1993, no. 126. Marouflé 33 x 52,5 cm.
Request more information