WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options

Lot 398: ZEELAND -- (CANTER DE MUNCK, J.). Deductie en adstructive memorie: Van wege

Classical Antiquity, Egyptology, Various Subjects

by Burgersdijk & Niermans

15 November 2016

2311 RW Leiden, Netherlands

Live Auction
Past Lot
No Image Available
Looking for the realised and estimated price?

Description: ZEELAND -- (CANTER DE MUNCK, J.). Deductie en adstructive memorie: Van wege een aantal ambachtsheeren in Zeeland aan de provisionéle representanten van hetzelve volk ter voldoening aan de resolutien van den 3. April, en 4. Aug. 1795 overgebracht. 1795. Fol. -- GRATIS ADRESBOEK v.h. eiland Tholen voor 1927. (N.d.). Owrps. -- (G.). CAPELLEN-SMOLDERS. Aan de gemeente Zevenbergen. Redevoering (t.g.v. het herinneringsfeest van 4 juni 1916 v.d. 'betooging gehouden door de Belgen verblijvende i.h. gebied v.h. consulaat Roosendaal'). (1916). Fol. Owrps. Front side w. or. drawing in ink and colour wash by S. Tijck of Antwerp. -- J. KORTHALS ALTES. Polderland in Engeland. De geschiedenis v.e. Zeeuwsch bedijker uit de Gouden Eeuw en zijne grootsche Hollandsch-Engelsche onderneming. 1924. Lge-8°. Owrps. -- AFBEELTSEL v. sekere medaille. (1704). 4°. Knuttel, 15193. -- And 14 (also smaller) o. on Zeeland. (19).
Estimated Price: € 100

Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
 
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
 
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)
Lot title
$0 (starting bid)