WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Goldart: Opere, maeștri, mărturii / Masterpieces, Old Masters, Manuscripts

Opere, maeștri, mărturii / Masterpieces, Old Masters, Manuscripts (174 Lots)

by Goldart


174 lots with images

19 October 2016

Live Auction

Bucharest, Romania, Romania

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: nepusă în comerț, apărută la trei ani dupa nr. 50 (unu ultim)

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
20 cataloage de artă diverse/ 20 different art catalogs
  Realised: Log in or create account to view price data
3 Titluri / 3 titles

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Bogdan Petriceicu Hașdeu: Scrieri literare, morale și politice, 2 tomuri, ediție îngrijită de Mircea Eliade; - Două lucrări despre istoria presei din România apărute în 1926 și 1931, Fundația pentru literatură și artă ''Regele Carol II'', 1939

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
4 ziare vechi/ 4 old newspapers

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Romanul- trei numere din 1876 și 1881 - Adeverul-din 2 septembrie 1898 / - Constituționalul-2 numere din 1892 - Timpul -2 numere din 1897

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
8 cărți poștale de epocă ale Reșiței și catalogul / 8 old post cards of Resita

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: "Uzinele de Fier și Domeniile din Reșița, Societate Anonimă" /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
8 Cataloage de artă / 8 art catalogs

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: despre pictorii: N. Grigorescu, Al. Phoebus, N. Dărăscu, Călin Alupi (cu autograf), I. Andreescu, R. Iosif și Marcel Olinescu

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
8 cataloage de artă românească/ 8 catalogs of romanian art
  Realised: Log in or create account to view price data
Adeverul- 25 de ani de acțiune (1888-1913)
  Realised: Log in or create account to view price data
Brahmi cel încruntat

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - din volumul "Abecedar de povestiri populare" - dactilogramă corectată de autor (5 file) /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Catalogul expoziției Avangarda Cluj 2006/ The catalog of Avangarda Exhibition, Cluj, 2006

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: cu peste 200 reproduceri din opera lui Brâncuși, V. Brauner, M. Iancu, Maxy și alții /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Cinci albume de artă contemporană/ 5 catalogs of romanian art
  Realised: Log in or create account to view price data
Cinci volume de istorie românească și universală / Five volumes of Romanian and universal history

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: semnate de Petre Pandrea, Virgiliu Serdaru, Nicolae Iorga și I. Lupas /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Colegat nuvele/ Short stories

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Sofia Nădejde: Nuvele, 1895 - Alexandru Vlahuță: Nuvele /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Diverse documente legate de familiile Cantacuzino și Butculescu/ Documents about Cantacuzino and Butculescu Family

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Documente legate de familiile Cnatacuzino și Butculescu /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Două albume de artă - Editura Meridiane / Two art albums published by Meridiane

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - G. Sorin. Movileanu: N. Grigorescu; - Dan Grigorescu: Ciucurencu/G. Sorin. Movileanu: N. Grigorescu; - Dan Grigorescu: Ciucurencu

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Două documente / two documents

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Buletin de anunțare-completat de Sașa Pană - Manuscris "O intrebare care-și răspunde singură" de Feliz Aderca (5 file) /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Două titluri / 2 titles

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - 4 tomuri despre opera lui Alexandru Macedonski (ediție critică de Tudor Vianu, 1939, 1946) - Gheorghe Racoveanu: Viața și nevontele fericitului Paisie, coperta de Mac Constantinescu

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Două titluri / Two titles

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Tudor Arghezi: Poezii-ediție ilustrată de Ligia Macovei, Editura Minerva, București, 1970; - George Călinescu: Istoria litearturii române de la origini până în prezent, Fundația europeană Drăgan, Editura Nagard, 1980 /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Două ziare vechi/ Two old newspapers

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Dimineața- două numere din 1907 relative la boala și decesul lui B. P. Hașdeu - Familia- două numere din 1896 /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Dr. Mina Minovici- Tratat complect de medicină legală/ Complete dissertation of legal medicine

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: vol I, Deontologia- expertizele; București, Socec &Comp, 1928

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Harta

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: sunt consemnate și teritoriile daco-geților /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Les Champs Elysees et leurs quartier par Rene Huyghe

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Delegation a l'Action Artistique de la Ville de Paris /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Manual de istoria artei/ Art History book

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: 4 volume, Editura Universul, 1945-1946 /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Mihai Eminescu - Opere, 17 volume / Mihai Eminescu - Opere, 17 volumes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: 17 volume, ediție întemeiată de Perpessicius - 1939 - 2008, însotită de un CD. /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Mișcarea de la UNU - 2009

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Lucrarea conține coperțile celor 50 de numere, principalele ilustrații (Brauner, Perahim, Tanguy, Maxi, s.a) Pentru prima dată colecția integrală a celebrelor și de negasit afișe, descrierea celor 34 de rarisime volume apărute în Editura unu, unele nepuse în comerț, exemplarul 35 din 195 /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Monografii despre Ghe. Tătărescu și N. Grigorescu/ Monographic studies about Ghe. Tattarescu and N. Grigorescu

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - două monografii Gheorghe Tătărescu de Teodora Voinescu (1940) și Jacques Wetheimer- Ghika(1958) - George Oprescu: Grigorescu. Editura Meridiane, 1963

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Omagiu lui Theodor Pallady / Homage to Theodor Pallady

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Muzeul de artă al R.S.R., 1971-1972 /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Patru albume de artă despre artiști / 4 volumes about artists

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Otilia Michail- Oteteleșanu, Sever Burada, Dorin Coltofeanu, Artiștii din familia Steurer /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Patru volume de literatură/ Four volumes of literature

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Geo Bogza: Țări de piatra, de foc și de pământ, 1939 - H. Banciu: Bagaj... / - Petru Dumitriu: Euridice, 1947 - Nuvele inedite, cu iscăliturile tipărite ale autorilor

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Philippi Cluveri Germania antiqua - libri tres

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Opus post omnium curas elaboratissimum tabulis geographicis et imaginibus, priscum Germanorum cultum moresque referentibus exornatum. Adjectæ sunt Vindelicia et Noricum, ejusdem auctoris. Autori: Philipp Clu?ver; Louis Elzevir; Cornelius Tacitus, tiparit la Lugduni Batavorum : Apud Ludovicum Elzevirium, anno M DC XVI. (1616), ilustrata cu gravuri original /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Pronia lui Dumnezeu / Providence of God

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: La București, în Tipografia Sfintei Mitropolii, la anul 1838 /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Revista Ramuri - număr festiv 1905-1929 / Ramuri-magazine- festive edition 1905-1929

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: exemplar numerotat, executarea artistică sub coordonarea lui Mircea Olarian /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Șapte referințe privind arta pictorilor români / 7 studies about romanian painters creation

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Șapte referințe privind arta pictorilor români: Th. Pallady, C.C Storck, Sirato, C. Ressu, Marius Bunescu, etc. /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Șapte studii și cataloage de artă / 7 studies and art catalogs

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Șapte studii și cataloage de artă despre artiștii români: Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian și Nicolae Tonitza /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Șase cataloage de artă/ Six art catalogs

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: D. Ghiață, I. Andreescu, Th. Aman, N. Grigorescu, I. Iser și Jean Al. Steriadi /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Trei albume de artă / 3 art catalogs

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Trei albume de artă dedicate pictorilor: Aurel Nedel, Constantin Piliuță și Spiru Vergulescu /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Trei cărți cu dedicație către Sașa Pană/ Three books dedicated to Sasa Pana

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Vladimir Colin- Un pește invizibil, 1970 - Sanda Movila - Nălucele, 1945 - Bere Corlaciu-Moartea lângă cer, 1946 /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Trei manuscrise / Three manuscripts

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: -Ovid S. Crohmălniceanu (3 file), Leon Kalustian (4 file) și Maria Banuș (2 file) /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Trei referințe cu subiect ezoteric / 3 studies on mystic subjects

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - David Safran: Emunot Vediot- un înțelept din Babilon; - Francmasoneria în lumina adevarată; N. C. Păulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Kahalul și francmasoneria/ Three titles about Jewish culture

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Trei reviste din perioada de început a epocii comuniste/Three magazines in the beginning of the Communist era

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Femeia-29 numere - Săteanca - 3 numere / - Femme sovietique - 8 numere

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Trei volume / Three Volumes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: - Nichifor Crainic: Curs de teologie mistică - text dactilografiat, 1941 - Mircea Eliade: India, Editura Cugetarea - Mircea Eliade: Secretul doctorului Honigberger, Editura Socec& Co /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Viața Basarabiei-revista lunară, 6 volume/ The life of Basarabie- monthly edition, 6 volumes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: colegat din anii 1932, 1933, 1934, 1935, 1937 și 1940-1942 /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Volum comemorativ Carol I / Comemorative volume Carol I

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Cu numeroase ilustrații, Ed. Cartea Românească, 1939 /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Volume de literatură și critică literară /Volumes of literature and literary criticism

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: semnate de Ciprian Doicescu, Ernest Bernea, V.G. Paleolog, Ion Minulescu /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Voyage en Russie Meridionale

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: ilustrată cu gravuri de Raffet, prima ediție /

View additional info
  Realised: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4